HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ HỘI NGHỊ XTĐT THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Danh mục các dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Tình hình thực hiện những dự án ODA
Danh mục dự án ODA vận động tài trợ
Văn bản pháp quy về ODA
Tin nổi bật
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tới tăng trưởng kinh tế
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định về việc Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Ngọc Long
Họp Giao Lưu Doanh Nghiệp hợp Tác Ngành Dệt Ấn Độ - Việt Nam
Khóa đào tạo Facebook dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo nhập học Khóa học “Empowering Small and Medium Business with Digitals Marketing Skills”
Khóa học “Empowering Small and Medium Business with Digitals Marketing Skills”
Khóa học “Empowering Small and Medium Business with Digitals Marketing Skills”
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019
Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
Chương trình Hỗ trợ dành cho lãnh đạo DN tham dự CT Phát triển kỹ năng lãnh đạo tại Úc, Nhật 2019
Luồng sinh khí mới cho nền kinh tế
Sửa đổi Luật doanh nghiệp: Hướng tới mục tiêu nâng cao cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông và thành viên của doanh nghiệp
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận
Quyết định phê duyệt Đề án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
Quyết định phê duyệt Khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Đột phá, sáng tạo để tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ODA
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ODA


Luật:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội. (file đính kèm)

 

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội. (file đính kèm)

Nghị định:


- Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.(file đính kèm)

- Nghđịnh 16/2016/NĐ-CP, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)

 

 
- Nghđịnh 93/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. (file đính kèm)
 
- Nghđịnh 94/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công. (file đính kèm)
 
- Nghđịnh 97/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. (file đính kèm)
 
- Nghị định 132/2018/NĐ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)

Chỉ thị:

- Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên. (file đính kèm)

Quyết định:
 
- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (file đính kèm)
 
- Quyết định 426/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của UBND về việc ban hành Kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm).

- Quyết định 95/2016/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm)

-  Quyết định 251/QĐ-TTG , ngày 17 tháng 02 năm 2016 về việc phê duyệt đề án " Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020" (file đính kèm)

-  Quyết định 1642/QĐ-UBND , ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành chuẩn bị và triển khai các dự án tại tỉnh Ninh Thuận do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. (file đính kèm)

- Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 về việc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. (file đính kèm)

- Quyết định 73/QĐ-BCĐODA ngày 16/4/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (file đính kèm)

- Quyết định 315/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (file đính kèm)

- Quyết định 61/2012/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 10 năm 2012 của tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận Quốc tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(file đính kèm)
 

-  Quyết định 106/QĐ-TTG , ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc phê duyệt đề án " Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ tời kỳ 2011 - 2015" (file đính kèm) (đề án đính kèm)

- Quyết định 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA. (file đính kèm)
Quyết định 12/2008/QĐ-BXD, ngày 26 tháng 09 năm 2008 về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng. (file đính kèm)

- Quyết định 48/2008/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 04 năm 2008 về việc ban hành hướng dẫn chung lập báo caó nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của 5 nhóm ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới). (file đính kèm)

- Quyết định 61/2006/NĐ-CP ngày 02/11/2006 về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
(file đính kèm)

Thông tư:

- Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (file đính kèm).
 
- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)

-Thông tư số 111/2016/TT-BTC, ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. (file đính kèm)
 
-Thông tư số 72/2017/TT-BTC, ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (file đính kèm)

-Thông tư số 04/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
(file đính kèm)


-Thông tư số 198/2013/TT-BTC, ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (file đính kèm).

-Thông tư số 181/2013/TT-BTC, ngày 03/12/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (file đính kèm)

-
Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

-  Thông tư 192/2011/TT- BTC (file đính kèm), ngày 26 tháng 12 năm 2011 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC (file đính kèm) ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 28 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của thủ tướng Chính phủ. (file đính kèm)

-
Thông tư 01/2008/TT-BNG, ngày 04 tháng 2 năm 2008 về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. (file đính kèm)

-  Thông tư 108/2003/TT-BTC, ngày 07 tháng 11 năm 2003 về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm)

- Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC, ngày 17 tháng 3 năm 2003 về việc Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  (file đính kèm) 

 

Các tin khác:
TRANG CHỦ          VỀ CHÚNG TÔI          GIỚI THIỆU          TIN TỨC SỰ KIỆN          LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
[A]: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[T]: 02593.891676 -Fax: 02593.891674
[W]: edoninhthuan.gov.vn - [E]: edo@ninhthuan.gov.vn
 
Ghi rõ nguồn "VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN" khi phát hành thông tin từ Website này

Copyright © 2018

đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết: HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Designed by  Ninh Thuan Software
Đang online: 32
Hôm nay: 233
Tuần này: 432
Tháng này: 6,380
Tất cả: 238,627