HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Tin nội bộ EDO
Tin Ninh Thuận
Tin trong nước
Tin nổi bật
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông
Thông báo mời quan tâm Dự án Trường mầm non Kim Đồng
Quyết định công bố danh mục khu vực nạo vét theo hình thức xã hội hóa
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Ninh Hải
Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hiếu Thiện, huyện Thuận Nam
Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận: Dự án xây dựng công trình hỗn hợp
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu du lịch Natural Paradise Ninh Thuận
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước
Thông báo mời quan tâm Dự án chợ Phương Hải
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án nhà máy điện gió Bắc Sơn
Danh mục các dự án đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Mỹ Phước
UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư dự án từ nguồn vốn các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ninh Thuận triển khai thực hiện quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nhập Tiêu đề:
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3871/UBND-KTTH ngày 30/7/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo công khai vị trí điện gió ven biển thuộc Vùng 1 và Vùng 3 trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận theo đề xuất của Sở Công thương để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số số 4772/UBND-KTTH ngày 08/9/2021 về các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch dự án điện gió ven biển;
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án nêu trên với các thông tin như sau:
1. Thông tin về các dự án:
- Dự án điện gió ven biển V1 thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khảo sát khoảng 1.060,09 ha, công suất dự kiến phát triển khoảng 200 MW.
- Dự án điện gió ven biển V3 thuộc vùng biển huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khảo sát khoảng 912,74 ha, công suất khoảng 180 MW.
(Đính kèm bảng tọa độ: 02 dự án điện gió ven biển tỉnh Ninh Thuận)
2. Về hồ sơ đăng ký khảo sát dự án:
2.1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư và đề xuất dự án (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư.
- Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng tại thời điểm đăng ký đầu tư.
Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận số dư tài khoản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm đăng ký đầu tư.
- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký đầu tư.
- Trích lục bản đồ vị trí đề xuất thực hiện dự án, thể hiện rõ các tọa độ điểm khép góc theo quy định.
- Các văn bản cam kết và các tài liệu khác có liên quan đến Dự án theo yêu cầu của các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
2.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản gốc và bản chụp.
2.3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký đầu tư nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2.4. Thời hạn chót nộp hồ sơ quan tâm đăng ký đến hết ngày 22/10/2021.
3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, dự án đăng ký:
3.1. Về năng lực tài chính: Nhà đầu tư có tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo số vốn đăng ký đầu tư. Đối với nguồn vốn tự có: Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất (chứng minh bằng báo cáo tài chính được kiểm toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp Nhà đầu tư liên doanh thì tỷ lệ vốn thuộc sở hữu của các thành viên Liên doanh không được thấp hơn 30% vốn góp của Liên doanh để thực hiện dự án.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có vốn tự có chiếm tỷ lệ cao hơn.
3.2. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư tham gia đầu tư trực tiếp hoặc nhà đầu tư là thành viên trong liên doanh phải có năng lực kinh nghiệm phù hợp để triển khai dự án, được chứng minh bằng tài liệu đã đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô tương đương 70% trở lên so với công suất dự án đăng ký.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng tái tạo có quy mô cao hơn.
3.3. Quy mô dự án: Dự án đăng ký phải có quy mô tối thiểu 200 MW đối với vị trí V1 và 180 MW đối với vị trí V3.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án có quy mô cao hơn trong cùng một vị trí.
3.4. Tiêu chí khác: Khuyến khích các nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai dự án điện gió biển và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhiều hơn.
3.5. Nhà đầu tư phải cam kết:
- Chịu mọi chi phí liên quan trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và không khiếu nại tỉnh trong trường hợp dự án không được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực;
- Chấp thuận sau khi dự án được bổ sung quy hoạch sẽ thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá, pháp luật về đầu tư;
- Dự án đề xuất không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng; đảm bảo an toàn môi trường;
- Đóng góp an sinh xã hội nhiều hơn trên địa bàn tỉnh.
Các tiêu chí nêu trên là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện gió ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư vào Ninh Thuận. Ở giai đoạn nghiên cứu khảo sát, các hồ sơ đăng ký dự án phải đáp ứng được các tiêu chí nêu trên. Trường hợp trên cùng một địa điểm có từ 02 nhà đầu tư đăng ký trở lên thì tổ chức xét chọn nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí ở mức độ cao hơn.
4. Thông tin liên hệ: Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:
- Tải các tệp tin (file): Mẫu văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư, mẫu đề xuất dự án và tạo độ vị trí các dự án đính kèm thông báo này để phục vụ cho việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch của dự án;
- Nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  
- Các vấn đề còn thắc mắc, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) theo địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0259.3891377 để được giải đáp.
5. Thông báo này được gửi đến một số nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh: www.ninhthuan.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt/, cổng thông tin điện tử của Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận: www.edoninhthuan.gov.vn.
Các tin khác:
TRANG CHỦ          VỀ CHÚNG TÔI          GIỚI THIỆU          TIN TỨC SỰ KIỆN          LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
[A]: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[T]: 02593.891677
[W]: edoninhthuan.gov.vn - [E]: edo@ninhthuan.gov.vn
 
Ghi rõ nguồn "VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN" khi phát hành thông tin từ Website này

Copyright © 2018

đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết: HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Designed by  Ninh Thuan Software
Đang online: 45
Hôm nay: 54
Tuần này: 54
Tháng này: 33,814
Tất cả: 599,565