HyperLink
Văn bản Sự kiện thông báo Thư viện Tiếng việt EngLish
Trang chủ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THÔNG TIN ĐẦU TƯ THÔNG TIN QUY HOẠCH TIN TỨC Liên hệ
Điều kiện tự nhiên
Điều kiện xã hội
Cơ sở hạ tầng
Tin nổi bật
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định 704/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án đầu tư chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Trường mầm non Kim Đồng
Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái
Thông báo mời quan tâm Dự án Nhà máy cấp nước Lợi Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Trường mầm non Kim Đồng
Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường bất động sản tỉnh Ninh Thuận
Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục địa điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải
Thông báo mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Ông
Thông báo mời quan tâm Dự án Trường mầm non Kim Đồng
Quyết định công bố danh mục khu vực nạo vét theo hình thức xã hội hóa
Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Ninh Hải
Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hiếu Thiện, huyện Thuận Nam
Dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận: Dự án xây dựng công trình hỗn hợp

Nội dung: Giới thiệu

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN (EDO)

 


 

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ngày 08/3/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 207/2010/QĐ - UBND thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế (Economic Development Office - EDO) và Quyết định số 74/2014/QĐ - UBND ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND. 

Đây là mô hình mới được xây dựng trên cơ sở mô hình EDB (Economic Development Board) của Singapore và ý tưởng của Tập đoàn Monitor – chuyên gia tư vấn về chiến lược phát triển hàng đầu thế giới. Văn phòng Phát triển Kinh tế là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Chức năng: Có 3 chức năng chính:

- Tham mưu công tác xúc tiến đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài), vận động các nguồn vốn tài trợ phát triển (ODA, NGO);

- Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối để triển khai dự án, theo mô hình “Một cửa liên thông”;

- Hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

 
 
 

2. Mối quan hệ EDO với các cơ quan chức năng:3. Các nhiệm vụ chính:

3.1. Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

 

3.2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ, nhằm giới thiệu, xúc tiến các dự án đầu tư, dự án vận động tài trợ của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, các nhà tài trợ, qua đó thu hút vốn đầu tư vào tỉnh;

3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về tiềm năng cơ hội đầu tư, quy hoạch, đất đai, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, vận động tài trợ của tỉnh... để cung cấp, giới thiệu cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ;

3.4. Tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư của các thành phần kinh tế;

3.5. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ theo quy trình “Một cửa liên thông” xử lý, hoặc chuyển các cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền và trả kết quả cho nhà đầu tư;

3.6. Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà tài trợ trong quá trình tìm hiểu thông tin; triển khai chương trình, dự án tài trợ tại tỉnh;

3.7. Tham mưu công tác tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ODA, theo dõi tình hình thực hiện, giải ngân các dự án ODA trên địa bàn tỉnh;

3.8. Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ và thẩm định các dự án NGO trên địa bàn tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3.9. Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tài trợ tại tỉnh;

3.10. Đề xuất cải cách quy trình, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại EDO theo hướng đơn giản, đồng bộ;

3.11. Tham mưu cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, cơ chế thu hút quản lý các chương trình, dự án ODA và NGO trên phạm vi toàn tỉnh;

3.12. Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ của EDO; Hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


4. Mô hình tổ chức:
 


5. Các thủ tục tiếp nhận xử lý theo Quy trình “Một cửa liên thông” tại EDO:

5.1. Các thủ tục do EDO thực hiện hoặc tham mưu xử lý và trả kết quả ngay tại EDO:

- Quyết định chủ trương đầu tư (không quá 30 ngày làm việc);

- Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (không quá 21 ngày làm việc);

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày làm việc; đối với trường hợp đã có quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 05 ngày làm việc);

- Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Thời gian giải quyết không quá 08 ngày làm việc; đối với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư: Thời gian giải quyết không quá 24 ngày làm việc)

5.2. Các Thủ tục do EDO làm đầu mối tiếp nhận chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý trả kết quả tại EDO:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp;

- Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (không quá 28 ngày làm việc);

- Thủ tục cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không quá 35 ngày làm việc);

- Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng (không quá 09 ngày làm việc);

- Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (không quá 22 ngày làm việc);

- Thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở  (không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C);

- Thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy (từ 05 ngày làm việc đến 15 ngày làm việc tùy từng hồ sơ);

- Thủ tục cấp phép xây dựng (không quá 15 ngày làm việc);

- Thủ tục thành lập các cơ sở đào tạo, dạy nghề, y tế tư nhân (không quá 20 ngày làm việc đối với thành lập cơ sở giáo dục, y tế tư nhân; không quá 15 ngày làm việc đối với thành lập cơ sở dạy nghề);

 

- Thủ tục cấp giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài (không quá 05 ngày làm việc);;

- Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (không quá 05 ngày làm việc);

- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Ninh Thuận (không quá 07 ngày làm việc).

6. Quy trình phối hợp xử lý hồ sơ một cửa liên thông tại EDO:

Nhà đầu tư khi đến tỉnh chỉ cần tiếp xúc với một đầu mối là Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) để hoàn tất các thủ tục liên quan thành lập doanh nghiệp.

EDO có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tham mưu xử lý hoặc quan hệ với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền và trả kết quả cho nhà đầu tư theo thời gian quy định.


Các thủ tục đầu tư, cũng như các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án đầu tư, tài trợ, sẽ được xử lý kịp thời thông qua cơ chế họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban chỉ đạo hoạt động EDO, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

                                       

7. Địa chỉ liên hệ:

 

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: +84.259. 3891675 – 3891678 - 3891679 – 3922103 ; Fax: + 84.259.3891674

Giám đốc: Lê Thị Thanh Thủy; Email: thuyltt@ninhthuan.gov.vn.


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG CHỦ          VỀ CHÚNG TÔI          GIỚI THIỆU          TIN TỨC SỰ KIỆN          LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
[A]: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[T]: 02593.891677
[W]: edoninhthuan.gov.vn - [E]: edo@ninhthuan.gov.vn
 
Ghi rõ nguồn "VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN" khi phát hành thông tin từ Website này

Copyright © 2018

đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết: HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Designed by  Ninh Thuan Software
Đang online: 186
Hôm nay: 223
Tuần này: 401
Tháng này: 51,785
Tất cả: 737,897