Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. 2.Lĩnh vực Đất đai
 
1.Lĩnh vực Xây dựng
2.Lĩnh vực Đất đai
3.Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
5.Lĩnh vực Cấp phép lao động cho người nước ngoài
4.Lĩnh vực Đào tạo - Dạy nghề - Y tế
 

 

 

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng Phát triển Kinh tế
 Thủ tục giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian giải quyết : 35 ngày làm việc.

 
Số TT
Thành phần hồ sơ
Số lượng
Yêu cầu
1
Đơn đề nghị giao đất, thuê đất (Mẫu 03/ĐĐ hoặc mẫu 04/ĐĐ)
02
Bản chính
2

Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình

02
Bản sao
3

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Giấy phép khai thác khoáng sản

02
Bản sao có công chứng
4
Bản đồ hiện trạng khu đất
02
Bản chính
 
  Trình tự giải quyết :

- EDO tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trực tiếp chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý (thông qua công chức làm việc kiêm nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tại EDO): 01 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất: 07 ngày làm việc.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất và giao đất hoặc thu hồi đất và cho thuê đất: 05 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với trường hợp dự án thuê đất hoặc giao đất có nộp tiền sử dụng đất thì chuyển thông tin địa chính cho Sở Tài chính để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thu tiền sử dụng đất; đồng thời gửi Cục thuế tỉnh và Chủ đầu tư thông qua EDO: 02 ngày làm việc.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Sở Tài chính có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất và gửi kết quả cho Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ đầu tư thông qua EDO.

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bàn giao đất tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức (Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức ký nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường).


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website