Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. 1.Lĩnh vực Xây dựng
 
1.Lĩnh vực Xây dựng
2.Lĩnh vực Đất đai
3.Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
5.Lĩnh vực Cấp phép lao động cho người nước ngoài
4.Lĩnh vực Đào tạo - Dạy nghề - Y tế
 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.
2. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
3. Thủ tục ý kiến thiết kế cơ sở.
4. Thủ tục cấp phép xây dựng.
5. Thủ tục Phòng cháy Chữa cháy.

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website