Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. DM dự án NGO vận động tài trợ
 
Tình hình thực hiện dự án NGO
DM dự án NGO vận động tài trợ
Danh mục DA NGO dang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Văn bản pháp quy về NGO
 

DANH MỤC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số  83/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên dự án

Địa bàn
thực hiện

Tổng vốn dự án

Nhu cầu vốn tài trợ

USD

Triệu đồng

 USD

Triệu đồng

Tổng cộng: 132 dự án

 

12,748,981

267,729

12,540,124

263,343

I. Lĩnh vực giáo dục: 39 dự án

 

6,889,648

144,683

6,868,505

144,239

1

Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Ninh Hải

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải

777,810

16,334

777,810

16,334

2

Xây dựng Trường mẫu giáo Khánh Hải

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

535,333

11,242

535,333

11,242

3

Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Chữ

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

506,952

10,646

506,952

10,646

4

Xây dựng Trường Tiểu học Hậu Sanh

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước

387,762

8,143

387,762

8,143

5

Xây dựng Trường trung học cơ sở Trương Văn Ly

xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

363,000

7,623

363,000

7,623

6

Xây dựng Trường Tiểu học Quán Thẻ

xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

344,190

7,228

344,190

7,228

7

Xây dựng trường Tiểu học Nhị Hà

xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam

323,762

6,799

323,762

6,799

8

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Đinh Bộ Lĩnh

Xã Phước
Bình, huyện Bác Ái

308,190

6,472

308,190

6,472

9

Xây dựng Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm

xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

303,381

6,371

303,381

6,371

10

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Phước Thành B

Xã Phước
Thành, huyện Bác Ái

294,524

6,185

294,524

6,185

11

Xây dựng Trường Tiểu học Vụ Bổn

xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

254,048

5,335

254,048

5,335

12

Xây dựng Trường Tiểu học Sơn Hải

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

231,810

4,868

231,810

4,868

13

Xây dựng Trường Tiểu học Từ Tâm 1

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

221,905

4,660

221,905

4,660

14

Xây dựng Trường tiểu học Từ Thiện

xã phước Dinh, huyện Thuận Nam

216,048

4,537

216,048

4,537

15

Xây dựng trường tiểu học Phước Đại A, xã Phước Đại

Xã Phước Đại, huyện Bác Ái

201,048

4,222

201,048

4,222

16

Xây dựng trường THCS Nguyễn Huệ

Xã Phước
Thành, huyện Bác Ái

201,048

4,222

201,048

4,222

17

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Lập

xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

160,190

3,364

160,190

3,364

18

Xây dựng Trường Tiểu học Lợi Hải

Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

158,571

3,330

158,571

3,330

19

Xây dựng Trường Tiểu học Lạc Nghiệp

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

158,667

3,332

158,667

3,332

20

Xây dựng Trường Tiểu học Chất Thường

Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước

158,571

3,330

158,571

3,330

21

Xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Hải

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

142,857

3,000

142,857

3,000

22

Xây dựng Trường Tiểu học Thương Diêm

Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam

127,143

2,670

127,143

2,670

23

Xây dựng Trường Tiểu học Suối Giếng

Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

127,143

2,670

127,143

2,670

24

Xây dựng trường tiểu học Liên Sơn, Bảo Vinh

Thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

107,143

2,250

95,238

2,000

25

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Nguyễn Văn Linh

Xã Phước Tân, huyện Bác Ái

80,238

1,685

80,238

1,685

26

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Tiến A

Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

43,810

920

43,810

920

27

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Thành B

Xã Phước Thành, huyện Bác Ái

43,810

920

43,810

920

28

Xây dựng nhà ăn và bếp ăn cho trường THCS Ngô Quyền

Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

26,714

561

26,714

561

29

Xây dựng 01 phòng học mẫu giáo cho thôn Thành Tín

Thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

22,857

480

22,857

480

30

Xây dựng bếp ăn, phòng ăn và mua sắm trang thiết bị phục vụ bếp ăn tập thể cho trường mẫu giáo Hoa Hồng

Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn

20,667

434

11,905

250

31

Xây dựng mới nhà ăn và bếp nấu ăn tập thể cho học sinh con hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (Raglay) tại xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Xã Phước Thành, huyện Bác Ái

16,190

340

15,714

330

32

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho lớp mẫu giáo Phước Vinh

Thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

4,762

100

4,762

100

33

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho lớp mẫu giáo Phước Thái

Thôn Tà Dương,
xã Phước Thái, huyện Ninh Phước

4,762

100

4,762

100

34

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho lớp mẫu giáo dân tộc Chăm

Thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước

4,762

100

4,762

100

35

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giáo dục của Trường Mẫu giáo Phước Ninh

Xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

3,190

67

3,190

67

36

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giáo dục của Trường Tiểu học Nhị Hà 3

Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam

3,143

66

3,143

66

37

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giáo dục của Trường Tiểu học Lạc Sơn

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

2,552

54

2,552

54

38

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giáo dục của Trường THCS Võ Văn Kiệt

Xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

1,095

23

1,095

23

39

Trường Mẫu giáo Phước Sơn

Xã Phước Sơn

119,381

2,507

119,381

2,507

II. Lĩnh vực giao thông: 14 dự án

 

1,265,381

26,573

1,235,095

25,937

1

Đường từ QL 27A  - thôn Núi Ngỗng - thôn Láng Ngựa - thôn Lương Tri

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn

214,286

4,500

214,286

4,500

2

Đường từ xã đến thôn Liên Sơn 2


Phước Vinh, huyện Ninh Phước

214,286

4,500

214,286

4,500

3

Đường từ xã - thôn Tà Dương

Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước

142,857

3,000

142,857

3,000

4

Đường liên thôn Phước Nhơn 1, 2 , 3


Xuân Hải, huyện Ninh Hải

142,857

3,000

142,857

3,000

5

Đầu tư xây dựng đường từ thôn Đắc Nhơn đến thôn Láng Ngựa

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn

142,857

3,000

142,857

3,000

6

Đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng tuyến từ tràn suối Cát đến khu sản xuất thôn Châu Đắc, xã Phước Đại, huyện Bác Ái

Thôn Châu Đắc, xã Phước Đại, huyện Bác Ái

96,000

2,016

66,667

1,400

7

Đường từ thôn An Nhơn đến thôn Gò Sắn


Xuân Hải, huyện Ninh Hải

95,238

2,000

95,238

2,000

8

Đường từ QL 27B đến trường Tiểu học Phước Tiến


Phước Tiến, huyện Bác Ái

95,190

1,999

95,190

1,999

9

Đường từ thôn An Nhơn đến thôn An Xuân 3


Xuân Hải, huyện Ninh Hải

71,429

1,500

71,429

1,500

10

Đường từ QL 27B - đi khu vực chợ Phước Tiến


Phước Tiến, huyện Bác Ái

26,190

550

26,190

550

11

Đường nội đồng khu sản xuất


Phước Chính, huyện Bác Ái

12,286

258

12,286

258

12

Nâng cấp đường nội đồng xã Phước Hải

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

11,905

250

10,952

230

13

Bê tông tuyến đường Từ Tâm - Hòa Thủy

Xã Phước Hải

254,810

5,351

254,810

5,351

14

Bê tông hóa đường từ cổng làng Hiệp Hòa đến Trang trại nho Ba Mọi

Xã Phước Thuận

113,333

2,380

113,333

2,380

III. Lĩnh vực y tế: 17 dự án

 

2,937,286

61,683

2,846,524

59,777

1

Xây mới và cung cấp trang thiết bị Phòng khám đa khoa khu vực Cà Ná

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

557,143

11,700

557,143

11,700

2

Xây mới Trạm y tế xã Phước Hậu

Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước

340,429

7,149

340,429

7,149

3

Nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Y dược cổ truyền

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

285,714

6,000

285,714

6,000

4

Cung cấp trang thiết bị Trạm Y tế xã Thành Hải

Xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

285,714

6,000

285,714

6,000

5

Xây mới và cung cấp trang thiết bị Trạm Y tế phường Văn Hải

Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

285,714

6,000

285,714

6,000

6

Xây mới và cung cấp trang thiết bị Trạm Y tế xã Cà Ná

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

276,190

5,800

276,190

5,800

7

Xây dựng Trạm y tế xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải

Xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải

219,571

4,611

219,571

4,611

8

Xây dựng Trạm y tế xã Tân Hải, huyện Ninh Hải

Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải

187,476

3,937

187,476

3,937

9

Xây dựng trạm y tế xã Phước Hải

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

233,619

4,906

142,857

3,000

10

Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

 

142,857

3,000

142,857

3,000

11

Tập huấn kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, kiến thức về ma túy và cách phòng, chống và lồng ghép tư vấn xét nghiệm, HIV tự nguyện cho thanh niên

Tại 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

61,429

1,290

61,429

1,290

12

Tập huấn kiến thức về HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và lồng ghép tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi

Tại 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

61,429

1,290

61,429

1,290

13

Xây mới và cung cấp thiết bị Trạm Y tế phường Đông Hải

Phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

285,714

6,000

285,714

6,000

14

Cung cấp thiết bị Trạm Y tế phường Mỹ Hải

Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

95,238

2,000

95,238

2,000

15

Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Hữu

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước

47,571

999

47,571

999

16

Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Phước Vinh

Xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

8,333

175

8,333

175