Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. DM dự án NGO vận động tài trợ
 
Tình hình thực hiện dự án NGO
DM dự án NGO vận động tài trợ
Danh mục DA NGO dang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Văn bản pháp quy về NGO
 


Tình hình vận động tài trợ của các tổ chức PCPNN năm 2017

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Trong năm 2017, có 26 dự án viện trợ PCPNN được thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị viện trợ được cam kết 3,46 triệu USD do 16 tổ chức PCPNN của các nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Pháp…tài trợ, trong đó có 15 dự án mới với tổng vốn cam kết 811.476 USD USD (chưa tính giá trị tài trợ của các dự án hỗ trợ Tình nguyện viên (TNV) và viện trợ khẩn cấp bằng hiện vật), tập trung vào địa bàn 06 huyện và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Giá trị giải ngân các dự án NGO trong năm 2017 là 1,29 triệu USD, đạt 91% so với kế hoạch năm 2017 là 1,42 triệu USD.

Các lĩnh vực tài trợ chủ yếu trong năm 2017:

+ Y tế (nước sạch và vệ sinh, cung cấp trang thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh): 04 dự án với vốn đầu tư là 266.536 USD; chiếm 15,38% tổng số dự án và 7,7% tổng giá trị đầu tư các dự án.

+ Phát triển kinh tế xã hội (phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp): 03 dự án với vốn đầu tư là 2,15 triệu USD; chiếm 11,54% tổng số dự án và 62,22% tổng giá trị đầu tư các dự án.

+ Giáo dục - Đào tạo (cấp học bổng, tăng cường chất lượng giáo dục): 03 dự án với vốn đầu tư là 124.162 USD; chiếm 11,54% tổng số dự án và 3,59% tổng giá trị đầu tư các dự án.

+ Giải quyết các vấn đề xã hội (Giới và bình đẳng giới): 01 dự án với vốn đầu tư là 80.000 USD; chiếm 3,85% tổng số dự án và 2,31% tổng giá trị đầu tư các dự án.

+ Xây dựng năng lực tổ chức và Hỗ trợ tư pháp: 01 dự án với vốn đầu tư là 125.714 USD; chiếm 3,85% tổng số dự án và 3,63% tổng giá trị đầu tư các dự án.

+ Các lĩnh vực khác (TNV, phòng ngừa thảm họa, viện trợ cá nhân, cứu trợ khẩn cấp): 14 dự án với vốn đầu tư 711.014 USD (chưa tính các chi phí viện trợ bằng hiện vật, chi phí chi trả cho TNV tại tỉnh và các hỗ trợ khác của KOICA cho địa phương hưởng lợi trên cơ sở đề xuất của Tình nguyện viên), chiếm 53,85% tổng số dự án và 20,54% tổng giá trị đầu tư các dự án.

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website