Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tình hình thực hiện những dự án ODA
 
Văn bản pháp quy về ODA
DM dự án ODA vận động tài trợ
Tình hình thực hiện những dự án ODA
DM các dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2017

      

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 19 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 5.480,48 tỷ đồng (vốn ODA 4.201,84 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.278,64 tỷ đồng, trong đó:

+ 15 dự án chuyển tiếp ;

+ 04 dự án mới, cụ thể: (1) Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - CRSD vay vốn WB với tổng vốn đầu tư 111,51 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 101,47 tỷ đồng; (2) Dự án Quỹ tăng trưởng xanh do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại có tổng mức đầu tư 12,32 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 10,8 tỷ đồng; (3) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận do WB tài trợ không hoàn lại đã được ký Hiệp định vào ngày 29/9/2017 với tổng mức đầu tư 412,63 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 361,6 tỷ đồng; (4) Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm vay vốn WB đã được ký Hiệp định vào ngày 27/10/2017 với tổng vốn đầu tư là 1.962,36 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 1.691,34 tỷ đồng.

- Giải ngân năm 2017 là 528,57/580,3 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch năm, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 289,97/313,77 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch;

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 159,8/187,52 tỷ đồng đạt 85,2% kế hoạch (gồm các dự án do JICA tài trợ: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;(2) Dự án hỗ trợ bệnh viện tỉnh, vùng - Thiết bị bệnh viện tỉnh Ninh Thuận).

+ Vốn đối ứng là 78,8/79 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch năm.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website