Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Nông nghiệp
 
Công nghiệp năng lượng
Khu công nghiệp chế biến
Du lịch - Dịch vụ
Thủy sản
Nông nghiệp
Xây dựng - Bất động sản
 
TIỀM NĂNG VỀ NÔNG NGHIỆP

a) Trồng trọt


 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh 83.618 ha. Tập trung đầu tư vào khâu giống cây trồng, canh tác tiết kiệm nước đẩy mạnh cơ giới hóa gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nắng hạn, thỗ nhưỡng của từng vùng, tiểu vùng, tổng diện tích chuyển đổi 7.200 ha, nâng cao giá trị sản xuất đạt trên 125 triệu đồng/ha đất canh tác; quy hoạch diện tích trồng lúa 18.600 ha, trong đó diện tích sản xuất 2 - 3 vụ khoảng 11 - 12 ngàn ha. Tập trung phát triển các cây trồng đặc thù, có lợi thế cạnh tranh (hành, tỏi, táo nho, măng tây, mía sắn, thuốc lá, neem), tiến tới xây dựng thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường cho xuất khẩu.

Mở rộng quy mô sản xuất, hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày, nâng cao chất lượng và tăng năng suất cây trồng gắn với thị trường, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, duy trì diện tích cây mía 5.000 ha; Tập trung phát triển cây công nghiệp dài ngày; Ưu tiên phát triển các loại cây ăn quả đặc thù có lợi thế của địa phương trong thời gian tới như: Cây nho (khoảng 2.000 ha), cây táo (khoảng 1.200 ha); Tỏi, hành (450 ha); Măng tây (500 ha).


Phát triển cây neem - là cây đặc thù rất thuận lợi với điều kiện khí hậu Ninh Thuận phục vụ cho công nghiệp chế biến phân bón và thuốc trừ sâu sinh học.


Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư các trung tâm giống có năng suất, chất lượng cao tại Ninh Thuận (Dự án sản xuất giống cây trồng tại Sơn Hải, huyện Ninh Phước). Đây sẽ là thuận lớn cho việc phát triển ngành trồng trọt của Tỉnh.


b) Chăn nuôi


Hơn 2/3 diện tích tự nhiên là đồi núi; diện tích đất trống, đồi trọc chưa sử dụng vẫn còn…là thuận lợi cơ bản để Ninh Thuận phát triển mạnh ngành chăn nuôi vốn là thế mạnh của Tỉnh với các loại vật nuôi đặc thù như bò, dê, cừu.


Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đặc thù mà Tỉnh có lợi thế và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như cây neem, thuốc lá, nho... và thịt gia súc, gia cầm đang là lĩnh vực Tỉnh khuyến khích và kêu gọi đầu tư.


c) Lâm nghiệp


Diện tích đất có rừng gần 188.997 ha, độ che phủ của rừng đạt 42,4%, tổng trữ lượng 11 triệu m3 gỗ và 2,5 triệu cây tre nứa, trong đó rừng sản xuất  34.555 ha, trữ lượng 4,5 triệu m3, rừng phòng hộ đầu nguồn 114.343 ha trữ lượng 5,5 triệu m3...


       Rừng của Ninh Thuận là một thế mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và cải tạo môi trường sinh thái.
 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website