Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tin địa phương
 
Sự Kiện nổi bật
Tin địa phương
Tin trong nước
Tin quốc tế
Điểm tin
 


                         Dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu và phát triển rừng Tuấn Lộc


Dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu và phát triển rừng Tuấn Lộc tại địa bàn xã Phước Thái, huyện Ninh Phước của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển rừng Tuấn Lộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quyết định chủ trương đầu tư số 1757/QĐ-UBND ngày 25/10/2018, với mục tiêu đầu tư trồng rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng; diện tích đất khoảng 303 ha (trong đó đất trống lâm nghiệp (DT1) 85 ha, đất trống có cây gỗ tái sinh nhưng chưa thành rừng (DT2) 218 ha); tổng vốn đầu tư 7,146 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 12/2020. Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.


"Nguồn Phòng Đầu tư"


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Sơn
 
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Sơn
 
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái
 
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải
 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Phước
 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái
 
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước
 
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc
 
12345678910...
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website