Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
Một cửa liên thông
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ Quyết định này.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ quyết định này.


Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Sơn

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Sơn. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ quyết định này.
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Sơn

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duỵệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Sơn. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ nội dung này.
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc phê duỵệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ nội dung này.
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duỵệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ nội dung này.
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Phước

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Phước. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ quyết định này.
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ quyết định này.
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phê duỵệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ nội dung này.
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc

(EDO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc phê duỵệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc. Văn phòng Phát triển Kinh tế đăng toàn bộ nội dung này.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
HyperLink HyperLink HyperLink
HyperLink HyperLink HyperLink
Dự án ODA - NGO
Tiềm năng - Cơ hội đầu tư
Ninh Thuận nằm ở vị trí cuối của dãy núi Trường Sơn , được bao bọc bởi 3 dãy núi sát ra biển: phía Bắc và phía Nam là 02 dãy núi chạy sát ra biển, phía Tây là dãy núi cao giáp cao nguyên của tỉnh Lâm Đồng.
Chi tiết...

Phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà tỉnh có lợi thế theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng thương hiệu mạnh và tham gia vào chuỗi phân phối toàn cầu

Chi tiết...
Với lợi thế nằm trong tam giác du lịch trọng điểm Đà Lạt - Nha Trang và Mũi Né (Bình Thuận), Ninh Thuận được xác định là một trong những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chi tiết...

Với bờ biển dài 105 km, ngư trường Ninh Thuận có thể khai thác quanh năm, được xác định là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước với tổng trữ lượng cá, tôm tương đối lớn, khả năng khai thác khoảng 50 nghìn tấn/năm với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao có thể phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu

Chi tiết...
 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh 83.618 ha. Tập trung đầu tư vào khâu giống cây trồng, canh tác tiết kiệm nước, đẩy mạnh cơ giới hóa gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nắng hạn thổ nhưỡng của từng vùng, tiểu vùng,...
Chi tiết...

1. Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải pháp hàng đầu là phát triển ngành công nghiệp, trong đó giải pháp đột phá là xây dựng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2007, Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long và Phước Nam

Chi tiết...
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website