GIẢM 50% LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 2/1/2018 3:41:02 PM - Lượt xem: 0

         

          Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; lệ phí đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định giảm một số mức phí, lệ phí được áp dụng từ ngày 20/01/2018, như sau:    

          - Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.

          - Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp giảm từ 100.000 đồng/hồ sơ xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ.

          - Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp: Trường hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên, mức phí giảm từ 5.000.000 đồng/tháng xuống còn 4.500.000 đồng/tháng.

          Thông tư 130 của Bộ Tài chính cũng nêu rõ các trường hợp được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp gồm: (1) Doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử; (2) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; (3) Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; (4) Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; (5) Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

          (Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

                                                         

               

                                                                                                   "Nguồn: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH"

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN