Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Ngày đăng: 1/25/2018 9:24:05 AM - Lượt xem: 0

        Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 242/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

       

        Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/02/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

 

Đính kèm:

 - Thông báo số 242/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

           Trích lục khu đất

 - Mẫu 1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

- Mẫu 2: Đề xuất dự án đầu tư

 

 

"Nguồn: Phòng Đầu tư"

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN