DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGO ĐANG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày đăng: 6/21/2017 1:31:29 PM - Lượt xem: 0

Danh mục các dự án NGO đang thực hiện trên địa bàn tỉnh

 


 THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI QUÝ I NĂM 2017

                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: USD

TT

Tên tổ chức
 

Tên dự án

Lĩnh vực

Địa bàn thực hiện dự án

Thời gian thực hiện

Cam kết

Kế hoạch
2017

Số văn bản phê duyệt theo NĐ 93/2009/NĐ-CP

Dự án đang triển khai (13 dự án)-Tổng:

 

 

2,964,228

1,043,345

 

I. Dự án chuyển tiếp (11 dự án)- Tổng:

 

 

2,649,467

962,584

 

1

Dillon International

Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập

Giáo dục-Đào tạo

 

2013-
2017

30,000

5,000

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 3887/UBND-VX ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh

2

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại tỉnh

Phát triển kinh tế-xã hội

thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

2014-8/2017

1,800,000

600,000

Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

3

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc chuyên ngành vật lý trị liệu đến làm việc tại Bệnh viện tỉnh

Các lĩnh vực khác

Bệnh viện tỉnh

10/2015-8/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 4056/UBND-NV ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh

4

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc chuyên ngành giáo dục tiếng anh tiểu học về làm việc tại trường tiểu học Tấn Tài 3, tp. PRTC

Các lĩnh vực khác

 trường tiểu học Tấn Tài 3, tp. PRTC

12/2015-10/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 4943/UBND-NV ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh

5

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

Xây dựng Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai

Các lĩnh vực khác

khu dân cư D7-D10, phường Mỹ Bình, tp PRTC

2016-2017

693,753

256,869

Quyết định điều chỉnh nội dung dự án số 170/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh

6

Hướng tới Minh bạch

Tăng cường công khai, minh bạch hướng tới một môi trường kinh doanh và đầu tư hiệu quả hơn tại Ninh Thuận

XDNL tổ chức và Hỗ trợ tư pháp

tỉnh Ninh Thuận

2016-2017

125,714

100,714

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh

7

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận tình nguyện viên lĩnh vực phát triển cộng đồng tới làm việc tại Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO)

Các lĩnh vực khác

Tp. PRTC

8/2016-7/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 2861/UBND-NV ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh

8

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc để hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 3 (2016-2017) tại huyện Ninh Sơn

Các lĩnh vực khác

thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn) và thôn Tân Mỹ (xã Mỹ Sơn)

9/2016-9/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 3906/UBND-NV ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh

9

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận tình nguyện viên hỗ trợ phát triển cộng đồng đến làm việc tại huyện Ninh Sơn

Các lĩnh vực khác

Huyện Ninh Sơn

9/2016-9/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 4016/UBND-NV ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh

10

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận tình nguyện viên chuyên ngành điều dưỡng đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Các lĩnh vực khác

Bệnh viện tỉnh

10/2016-9/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 4035/UBND-NV ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh

11

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Tiếp nhận tình nguyện viên chuyên ngành điều dưỡng đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Sơn

Các lĩnh vực khác

Bệnh viện huyện Ninh Sơn

10/2016-9/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

CV chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án số 4552/UBND-NV ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh

II. Dự án mới (02 dựa án) - Tổng

 

 

 

314,761

80,761

 

1

UNICEF

Ứng phó khẩn cấp về nước sạch và vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam

Các lĩnh vực khác

Xã Phước Bình và Phước Tiến, huyện Bác Ái

2017

14,761

14,761

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh

2

Catalyst

Phát triển cộng đồng tại huyện Thuận Bắc giai đoạn 2017-2022

Phát triển kinh tế-xã hội

Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

2017-2022

300,000

66,000

Văn bản số 3876/UBND-KGVX ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn dự án

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN