TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NGO

Ngày đăng: 6/21/2017 1:29:35 PM - Lượt xem: 0

Tình hình thực hiện các dự án NGO

 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NGO NĂM 2017

 

Trong Quý I/2017, có 13 dự án viện trợ PCPNN được thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị viện trợ được cam kết 2,96 triệu USD (chưa tính giá trị tài trợ của các dự án hỗ trợ Tình nguyện viên) do 06 tổ chức Phi Chính phủ các nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ tài trợ; trong đó có 02 dự án mới với tổng vốn cam kết 314.761 USD, tập trung vào địa bàn các huyện Bác Ái và Thuận Bắc.

Giá trị giải ngân các dự án NGO trong Quý I/2017 là 263.978 USD, đạt 25% so với kế hoạch năm 2017 là 1,04 triệu USD.

Đồng thời, hiện các cơ quan tiếp nhận viện trợ đang hoàn tất thủ tục tiếp nhận các dự án mới và tiếp cận với các nhà tài trợ để vận động một số dự án sau:

- Triển khai một số dự án thuộc lĩnh vực giáo dục do tổ chức BeCause For Hope (Hoa Kỳ) tài trợ; 

- Tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh của Chương trình trợ giảng tiếng Anh Fulbright năm học 2017-2018 về làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn;

- Tiếp nhận tình nguyện viên KOICA về làm việc tại UBND huyện Ninh Sơn và Bệnh viện tỉnh;

- Lắp đặt cụm đồng hồ đo nước vào nhà 130 hộ dân thôn Ma Trai do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ.

 

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN