DANH MỤC VẬN ĐỘNG NGO

Ngày đăng: 6/21/2017 1:28:29 PM - Lượt xem: 0

Danh mục vận động NGO

 

DANH MỤC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số  83/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 

STT

 

Tên dự án

 

Địa bàn
thực hiện

 

Tổng vốn dự án

 

Nhu cầu vốn tài trợ

 

USD

 

Triệu đồng

 

 USD

 

Triệu đồng

 

Tổng cộng: 132 dự án

 

 

 

12,748,981

 

267,729

 

12,540,124

 

263,343

 

I. Lĩnh vực giáo dục: 39 dự án

 

 

 

6,889,648

 

144,683

 

6,868,505

 

144,239

 

1

 

Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Ninh Hải

 

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải

 

777,810

 

16,334

 

777,810

 

16,334

 

2

 

Xây dựng Trường mẫu giáo Khánh Hải

 

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

 

535,333

 

11,242

 

535,333

 

11,242

 

3

 

Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Chữ

 

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

 

506,952

 

10,646

 

506,952

 

10,646

 

4

 

Xây dựng Trường Tiểu học Hậu Sanh

 

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước

 

387,762

 

8,143

 

387,762

 

8,143

 

5

 

Xây dựng Trường trung học cơ sở Trương Văn Ly

 

xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

 

363,000

 

7,623

 

363,000

 

7,623

 

6

 

Xây dựng Trường Tiểu học Quán Thẻ

 

xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

 

344,190

 

7,228

 

344,190

 

7,228

 

7

 

Xây dựng trường Tiểu học Nhị Hà

 

xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam

 

323,762

 

6,799

 

323,762

 

6,799

 

8

 

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Đinh Bộ Lĩnh

 

Xã Phước
Bình, huyện Bác Ái

 

308,190

 

6,472

 

308,190

 

6,472

 

9

 

Xây dựng Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

 

303,381

 

6,371

 

303,381

 

6,371

 

10

 

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Phước Thành B

 

Xã Phước
Thành, huyện Bác Ái

 

294,524

 

6,185

 

294,524

 

6,185

 

11

 

Xây dựng Trường Tiểu học Vụ Bổn

 

xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

 

254,048

 

5,335

 

254,048

 

5,335

 

12

 

Xây dựng Trường Tiểu học Sơn Hải

 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

 

231,810

 

4,868

 

231,810

 

4,868

 

13

 

Xây dựng Trường Tiểu học Từ Tâm 1

 

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

 

221,905

 

4,660

 

221,905

 

4,660

 

14

 

Xây dựng Trường tiểu học Từ Thiện

 

xã phước Dinh, huyện Thuận Nam

 

216,048

 

4,537

 

216,048

 

4,537

 

15

 

Xây dựng trường tiểu học Phước Đại A, xã Phước Đại

 

Xã Phước Đại, huyện Bác Ái

 

201,048

 

4,222

 

201,048

 

4,222

 

16

 

Xây dựng trường THCS Nguyễn Huệ

 

Xã Phước
Thành, huyện Bác Ái

 

201,048

 

4,222

 

201,048

 

4,222

 

17

 

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Lập

 

xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

 

160,190

 

3,364

 

160,190

 

3,364

 

18

 

Xây dựng Trường Tiểu học Lợi Hải

 

Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

 

158,571

 

3,330

 

158,571

 

3,330

 

19

 

Xây dựng Trường Tiểu học Lạc Nghiệp

 

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

 

158,667

 

3,332

 

158,667

 

3,332

 

20

 

Xây dựng Trường Tiểu học Chất Thường

 

Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước

 

158,571

 

3,330

 

158,571

 

3,330

 

21

 

Xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Hải

 

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

 

142,857

 

3,000

 

142,857

 

3,000

 

22

 

Xây dựng Trường Tiểu học Thương Diêm

 

Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam

 

127,143

 

2,670

 

127,143

 

2,670

 

23

 

Xây dựng Trường Tiểu học Suối Giếng

 

Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

 

127,143

 

2,670

 

127,143

 

2,670

 

24

 

Xây dựng trường tiểu học Liên Sơn, Bảo Vinh

 

Thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

 

107,143

 

2,250

 

95,238

 

2,000

 

25

 

Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Nguyễn Văn Linh

 

Xã Phước Tân, huyện Bác Ái

 

80,238

 

1,685

 

80,238

 

1,685

 

26

 

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Tiến A

 

Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

 

43,810

 

920

 

43,810

 

920

 

27

 

Xây dựng Trường Tiểu học Phước Thành B

 

Xã Phước Thành, huyện Bác Ái

 

43,810

 

920

 

43,810

 

920

 

28

 

Xây dựng nhà ăn và bếp ăn cho trường THCS Ngô Quyền

 

Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

 

26,714

 

561

 

26,714

 

561

 

29

 

Xây dựng 01 phòng học mẫu giáo cho thôn Thành Tín

 

Thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước

 

22,857

 

480

 

22,857