NINH THUẬN - TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Ngày đăng: 1/20/2017 12:00:00 AM - Lượt xem: 0

Ninh Thuận thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư cao nhất cả nước, đồng thời tỉnh chủ trương dành các ưu đãi cao nhất trong khung quy định của Chính phủ và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó các nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu.

Ninh Thuận thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư cao nhất cả nước, đồng thời tỉnh chủ trương dành các ưu đãi cao nhất trong khung quy định của Chính phủ và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó các nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu.

 

Cụ thể nhà đầu tư được miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với các dự án lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, môi trường, dự án BOT, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư vào địa bàn các huyện của tỉnh; miễn tiền thuê đất 11 năm đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện, trường hợp dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư được miễn 15 năm kể từ ngày giao đất. Các dự án đầu tư vào địa bàn tất cả các huyện trong tỉnh được áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cao nhất 10% trong 15 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

 

Các dự án đầu tư vào Ninh Thuận sẽ được tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối, áp dụng quy trình song song trong thực hiện các thủ tục đầu tư, giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục để triển khai dự án một cách nhanh nhất thông qua mô hình hoạt động Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO).

 

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN