THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Ngày đăng: 1/28/2018 11:10:54 AM - Lượt xem: 0

1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

5. Thủ tục đăng ký thanh lap cong ty hop danh

6. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

7. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

8. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

9. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

10. Thủ tục đăng ký thay đổi thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

11. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

12. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

13. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

14. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV do thừa kế

15. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế

16. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

17. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu cty TNHH 01 TV do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp

18. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

19. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong Giấy phép đầu tư, GCN đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 20. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 21. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 22. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 23. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 24. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 25. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền

 26. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 27. Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu

 28. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước

 29. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

 30. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (hoạt động theo Giấy phép đầu tư, GCN đầu tư)

31. Cấp GCN đăng ký hoạt động CN, VPĐD thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong GCN đầu tư hoặc GCN đăng ký hoạt động CN, VPĐD

32. Thông báo lập địa điểm kinh doanh

33. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (hoạt động theo GP đầu tư, GCN đầu tư)

34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

35. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động CN, VPĐD (đối với doanh nghiệp hoạt động theo GP đầu tư, GCN đầu tư

36. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (hoạt động theo GP đầu tư, GCN đầu tư)

37. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của cty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

38. Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

39. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

40. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

41. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

42. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

43. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

44. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

45. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

46. Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty CP và công ty hợp danh)

47. Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty CP và công ty hợp danh)

48. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

49. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

50. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

51. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

52. Thông báo tạm ngừng kinh doanh

53. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

54. Giải thể doanh nghiệp

55. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN ĐKKD hoặc theo quyết định của Tòa án

56. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

57. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

58. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

59. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

60. Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN