NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 6/23/2017 9:10:59 AM - Lượt xem: 0

Nông nghiệp

 
 
Nghị định:
- Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2010 về khuyến nông.
- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 6 năm 2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
Quyết định:
 
Thông tư:
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN