CÔNG VĂN SỐ 3912/UBND-TH

Ngày đăng: 6/20/2017 3:16:23 PM - Lượt xem: 0

Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy

File đính kèm

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN