Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Ngày đăng: 1/19/2018 4:23:03 PM - Lượt xem: 0

 

Ngày 18/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 196/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (từ ngày 18/01/2018 đến ngày 22/02/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

 


Đính kèm:

         Đính kèm thông báo số 196/TB-SKHĐT ngày 18/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

         - Trích lục khu đất

- Mẫu 1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

- Mẫu 2: Đề xuất dự án đầu tư


 

 

"Nguồn Phòng Đầu tư"

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN