Thông tin liên hệ Văn phòng Phát Triển Kinh Tế Ninh Thuận

Địa chỉ : Đường 16/4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại : (0259) 3891675 Fax: (0259) 3891674
E-mail: Edo@ninhthuan.gov.vn
WebSite: edoninhthuan.gov.vn

TT Họ và tên Chức vụ Phone Email
1 Lê Thị Thanh Thủy Giám đốc 02593.891678 thuyltt@ninhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Đức Phó Giám Đốc 02593.891673 tienduc@ninhthuan.gov.vn
3 Trần Thị Minh Hiếu Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 02593.891676 hieuttm@ninhthuan.gov.vn
4 Lê Thị Kim Phượng Trưởng phòng Hỗ trợ phát triển 02593.922103 phuongltk@ninhthuan.gov.vn
5 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng Đầu tư 02593.891679 tuannv@ninhthuan.gov.vn
Liên hệ với chúng tôi!
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0683.891676 Fax: 0683.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN